Gràcies per confirmar la teva assistència.

Gracias por confirmar tu asistencia.